Leskist "Speelkist 'Ruth'"

Speelkist 'Ruth'

Oude Testament

Leeftijd: 6-10 jaar Met deze speelkist kunnen de kinderen met Playmobil de geschiedenis rondom Ruth

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Speelkist Lego-tabernakel"

Speelkist Lego-tabernakel

Oude Testament

Leeftijd: vanaf 10 jaar, onder begeleiding ook jonger te gebruiken. Zelf een tabernakel bouwen van

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Speelkist Mozes' geboorte"

Speelkist Mozes' geboorte

Oude Testament

Leeftijd: 6-10 jaar Playmobil heeft een heleboel mooie, getailleerde voorwerpen die u in de speelki

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Ik ben..."

Ik ben...

Nieuwe Testament

Deze leskist bevat bij elk Ik-ben-woord van de Heere Jezus uit het Johannes-evangelie een koffertje

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Speelkist David"

Speelkist David

Oude Testament

Leeftijd: 2-5 jaar Voor een (knuffel)schaap zorgen en op een snaarinstrument spelen net als David,

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De pottenbakker"

De pottenbakker

Overige leskisten

Met deze leskist kunt u een diorama opzetten waarin de werkzaamheden van de pottenbakker te zien zij

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Tabernakelvoorwerpen"

Tabernakelvoorwerpen

Oude Testament

Deze leskist bevat een koffertje met daarin alle tabernakelvoorwerpen (brandofferaltaar, koperen was

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Loofhuttenfeest"

Loofhuttenfeest

Overige leskisten

Deze leskist bevat materialen die horen bij het Oude Testament, maar ook bij het Nieuwe Testament (J

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Simson"

Simson

Oude Testament

Met een ezelskinnebak 1000 Filistijnen verslaan.... dat was wat Simson deed met Gods kracht. Deze le

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Ruth"

Ruth

Oude Testament

Ruth, de weduwe uit Moab, ontmoet Boaz op de dorsvloer en vraagt hem met haar te trouwen. Met deze l

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Gideon"

Gideon

Oude Testament

Met maar 300 man winnen van de Midianieten, dat is mogelijk met God! In deze leskist is visueel gema

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Petrus, de visser"

Petrus, de visser

Nieuwe Testament

'Ja Heere, Gij weet dat ik U liefheb!' Eén van de uitspraken van Petrus. Hij was visser, maar mocht

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De uittocht"

De uittocht

Oude Testament

De slavernij in Egypte. Mozes in het biezen mandje. De brandende braambos. De tien plagen. Door de R

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Verloren"

Verloren

Nieuwe Testament

Het verloren schaap. De verloren penning. De verloren zoon. De leskist 'Verloren' bevat materialen o

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Jona"

Jona

Oude Testament

De muur van Ninevé, een schip en een vis. Materialen om de geschiedenis van Jona te visualiseren. V

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Heilig Avondmaal"

Heilig Avondmaal

Nieuwe Testament

Het Heilig Avondmaal: de gedachtenis aan het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zijn laa

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Efeze"

Efeze

Nieuwe Testament

Demetrius de zilversmid. De Efeze-brief. De geestelijke wapenrusting. Efeze in Openbaringen. Onderwe

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Jakob en Ezau"

Jakob en Ezau

Oude Testament

Linzen roeren in een kookpot op een vuurtje net als Jakob, Schieten met een boog en pijlen uit een p

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Wijzen v.h. oosten"

Wijzen v.h. oosten

Nieuwe Testament

Gemakkelijk een diorama neerzetten met echte lichtjes. Mirre zien, voelen en ruiken. Sterren bestude

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De tien geboden"

De tien geboden

Oude Testament

De 10 geboden op een eigentijdse manier neergezet. Deze leskist is gevuld met 10 doosjes, van ieder

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De herder"

De herder

Overige leskisten

Deze leskist kunt u o.a. gebruiken bij de gelijkenis van de Goede Herder, het verloren schaap en Psa

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Psalm 84"

Psalm 84

Oude Testament

Deze leskist bevat hoofdzakelijk materialen over vers 4: "Zelfs vindt de mus een huis, en de zwalu

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De tempel"

De tempel

Overige leskisten

Deze leskist bevat een maquette van de tempel (deze kan niet open, dus de binnenkant kan niet bekeke

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De zaaier"

De zaaier

Nieuwe Testament

Er wordt in de Bijbel vaak over zaaien gesproken. Denk bijvoorbeeld maar aan de bekende gelijkenisse

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De ark van Noach"

De ark van Noach

Oude Testament

Deze leskist bevat een maquette van de ark op schaal 1:135. Verder vindt u een aantal attributen zoa

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De tabernakel"

De tabernakel

Oude Testament

Deze leskist bevat een maquette van de tabernakel (op een onderplaat van 40x55 cm). Ook zult u een s

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Edelstenen"

Edelstenen

Overige leskisten

Deze leskist bevat alle 22 edelstenen die in Bijbel staan. Alle stenen zijn echte edelstenen, met ui

Bekijk en reserveer >>