Leskist "Tabernakelvoorwerpen"

Tabernakelvoorwerpen

Oude Testament

Deze leskist bevat een koffertje met daarin alle tabernakelvoorwerpen (brandofferaltaar, koperen was

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Simson"

Simson

Oude Testament

Met een ezelskinnebak 1000 Filistijnen verslaan.... dat was wat Simson deed met Gods kracht. Deze le

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Ruth"

Ruth

Oude Testament

Ruth, de weduwe uit Moab, ontmoet Boaz op de dorsvloer en vraagt hem met haar te trouwen. Met deze l

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Gideon"

Gideon

Oude Testament

Met maar 300 man winnen van de Midianieten, dat is mogelijk met God! In deze leskist is visueel gema

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De uittocht"

De uittocht

Oude Testament

De slavernij in Egypte. Mozes in het biezen mandje. De brandende braambos. De tien plagen. Door de R

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Jona"

Jona

Oude Testament

De muur van Ninevé, een schip en een vis. Materialen om de geschiedenis van Jona te visualiseren. V

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Jakob en Ezau"

Jakob en Ezau

Oude Testament

Linzen roeren in een kookpot op een vuurtje net als Jakob, Schieten met een boog en pijlen uit een p

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De tien geboden"

De tien geboden

Oude Testament

De 10 geboden op een eigentijdse manier neergezet. Deze leskist is gevuld met 10 doosjes, van ieder

Bekijk en reserveer >>

Leskist "Psalm 84"

Psalm 84

Oude Testament

Deze leskist bevat hoofdzakelijk materialen over vers 4: "Zelfs vindt de mus een huis, en de zwalu

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De ark van Noach"

De ark van Noach

Oude Testament

Deze leskist bevat een maquette van de ark op schaal 1:135. Verder vindt u een aantal attributen zoa

Bekijk en reserveer >>

Leskist "De tabernakel"

De tabernakel

Oude Testament

Deze leskist bevat een maquette van de tabernakel (op een houtplaat van 40x55 cm). Ook zult een prie

Bekijk en reserveer >>